Miljöval

Ursprungsgaranti på el

Om man önskar en grönare elleverans kan Ursprungsgaranti väljas som tillval.

Ursprungsgaranti på el – våra produkter kan fås med Ursprungsgaranti på ström. Eneas har valt en energimix på 50% vatten, 25% vind och 25% sol. Påslag 0,99 öre/kWh.

Kontakta oss för mer information om miljöval

Säkrar energi till ditt företag