Till alla våra kunder, leverantörer och partners

Eneas följer alla riktlinjer från myndigheterna i samband med koronaepidemin.

Kundtjänst är öppen, konsulters arbete fortgår, administrativa processer fungerar, produktionen fortsätter och ansträngning samt flexibilitet visas i nya sätt att arbeta på. Vi får det att fungera!

Vi uppmanar alla att följa myndigheternas instruktioner så att detta går över så snabbt som möjligt och att konsekvenserna för oss alla blir så små som möjligt.

Allt gott från oss alla på Eneas

Våra huvudtjänster

Utvalda kunder

Säkrar energi till ditt företag