Till alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Eneas har infört utökad användning av hemmakontor för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset. Vi har kommit igenom den första perioden, och är säkra på att vi klarar av att hålla igång alla delar i organisationen.

Kundservice håller öppet, säljarna jobbar på, administrativa processer fungerar, produktionen håller igång, och det visar prov på insats och flexibilitet och nya arbetsmetoder. Vi klarar av att få till det!

Vi är inställda på att fortsätta med det här så länge som vi måste, och hoppas även att ni klarar att göra det bästa av situationen.

Vi ber alla angeläget om att följa myndigheternas instruktioner så att detta ska gå över så fort som möjligt,
och att konsekvenser för oss alla ska bli så små som möjligt.

Allt gott från oss alla på Eneas

Våra huvudtjänster

Energirevision

Vi säkerställer att du blir rätt fakturerad för din elförbrukning

Läs mer

Energianskaffning

Vi säkrar konkurrenskraftiga priser för företag i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Utvalda kunder

Säkrar energi till ditt företag