Miljöfokus

Vår arbets- och affärsmiljö

VENI Energy Group har stort fokus på miljön för våra kunder och en god arbetsmiljö bland de anställda i koncernen.

Vi har sett till att 40 000 företagskunder i Norge, Sverige och Finland har miljövänliga energikällor.

Eneas Services AB har gjort ett aktivt val att använda ursprungsmärkt el. Genom att välja ursprungsmärkt el gör vi en stor insats för miljön på ett enkelt och billigt sätt. Med el från miljövänliga energikällor får du;

    • Du får bara el från miljövänliga källor
    • Du ställer krav på att även den miljövänliga elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor
    • Du hjälper till att minska efterfrågan på fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är miljövänlig och miljöanpassad
    • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga
    • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan

VENI Energy Group kärnvärden är kundfokus, engagemang och pålitlighet. Vi arbetar varje dag med att förbättra oss genom våra kärnvärden.

Eneas Services AS och VENI Metering AS är sedan 2007 certificierat ”Miljøfyrtårn / Eco Lighthouse” vilket innebär att vi jobbar aktivt för att förbättra oss själva och miljön. VENI Metering AB, Eneas Services AB och Nordel Energi AB har också SUSA-certifierats (Svensk Miljöbas) från 2022. VM AS är också medlem av ”Grønt Punkt Norge” som ställer miljökrav till våra leverantörer och VENI Energy Group skänker ekonomiskt bidrag till Bellona och Zero.

Hos VENI Energy Group önskar vi att följa den ”gröna” tråden i affärsutvecklingen.

Läs mer om VENI Energy Group’s ESG (Environmental, Social and Governance) focus

miljøindex Zero Grønt punkt Bellona

Säkrar energi till ditt företag