Beställning/ändringar i kundförhållandet

Det är viktigt att säkerställa att VENI Metering vet vilken hyresgäst som står på hyreskontraktet. Vid nyinstallation ska följande formulär skickas till VENI Metering. Ansvarig för att formuläret skickas in: Inflyttande hyresgäst.

Samma formulär används också för byte av hyresgäst. Ansvarig för att formuläret skickas in: Den tidigare hyresgästen är ansvarig för att säga upp kontraktet. Ny hyresgäst är ansvarig för att nytt kontrakt tecknas. Detta bör göras i samråd med byggbolaget/förvaltaren.

Ladda ner formuläret här

Säkrar energi till ditt företag