Eneas Services integritetspolicy

Den här integritetspolicy förklarar hur Eneas Services
samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet.

Personuppgifter är information som kan kopplas till en person. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, energiförbrukning eller IP-adress. Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

All insamling, registrering, kopiering, sammanställning, lagring och utlämning av personuppgifter kallas för behandling av personuppgifter.

Eneas Services VD ansvarar för verksamhetens behandling av personuppgifter. Om det dagliga ansvaret är delegerat visas det under respektive punkt. Delegeringen omfattar bara uppgifterna och inte ansvaret.

Behandling av personuppgifter på internet

Ansvarig utgivare har det dagliga ansvaret för Eneas Services behandling av personuppgifter på Eneas Services webbsidor, såvida inte annat anges nedan. Besökare på webbplatsen lämnar frivilligt sina personuppgifter i samband med tjänster, exempelvis för att kontakta oss och prenumerera på ett nyhetsbrev. Behandlingsunderlaget kräver samtycke från den enskilde om inte annat anges.

Eneas Services ansvarar för innehållet på sina webbsidor. När du har klickat på en tjänst lämnar du våra webbsidor och kommer till en sida hos det företag som äger den aktuella tjänsten. Aktuellt företag ansvarar för sina sidor och kan ha andra analyseringsverktyg samt spara andra uppgifter om dig än Eneas Services.

Telefon och e-post

Eneas Services använder e-post och telefon som en del av vårt dagliga arbete och  i kommunikation med kunder, potentiella kunder, medarbetare och leverantörer. Vid användning av e-post kan vi behandla känsliga personuppgifter. Detsamma gäller vid telefonsamtal då centrala uppgifter kan registreras. Detta är uppgifter vi behöver för att uppfylla en förpliktelse gentemot den registrerade kunden där det rättsliga underlaget för behandling antingen är efter samtycke eller som ett led i att uppfylla ett avtal.

E-postadresser och telefonnummer till kundens kontaktpersoner lagras försvarbart i våra interna kundstödssystem och delas inte med andra företag utanför koncernen utöver våra partner, som avtalsmässigt bistår med tjänsteleveransen. Personliga kontaktuppgifter kan raderas en given tid efter att all kundaktivitet är avslutad eller efter att vi får information från kunden om att du inte längre är kontaktperson och därav  ber om att vi raderar e-postadressen innan den rutinmässigt raderas efter en period utan aktivitet.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrev så att du får e-post från oss när vi publicerar ny information på våra webbsidor. Nyhetsbrev skickas till e-postadressen du registrerade på vårt avtal med ditt företag och hanteras som beskrivet under punkten ”Telefon och e-post”.

Kakor

Kakor är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbsida. Eneas Services använder sig av kakor och samlar in uppgifter om besökande på webbplatser som ägs av Eneas Services. Syftet med detta är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla utbudet av information på webbplatsen. Statistiken ger bland annat svar på hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, från vilka webbsidor användarna kommer och vilken webbläsare som används.

Uppgifterna behandlas anonymt och i aggregerad form. Med anonymt menas att vi inte kan spåra uppgifterna vi samlar in tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen anonymiseras genom att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det vill säga att om IP-adressen består av numrena 195.159.103.82 så används enbart 195.159.103.xx. Dessutom behandlas IP-adresserna på en aggregerad nivå vilket innebär att all data slås samman till en grupp istället för att behandlas individuellt.

Vi använder analyseringsverktyget Google Analytics på vår webbplats. Detta är ett verktyg som tillhör Google, Inc. och som är installerat på en separat server hos driftleverantören. Eneas Services lämnar inte ut information från detta verktyg till andra aktörer.

På https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en kan du läsa om hur du ställer in webbläsaren för att acceptera eller neka kakor.

Vi använder följande kakor på våra webbsidor:

Delning av inlägg

När du delar inlägg läggs information till där och då på det sociala nätverket du har valt. Hur det sociala nätverket hanterar data vidare avgörs av ditt avtal med aktuellt nätverk. Information om att du har delat ett inlägg lagras dock inte hos oss.

Sid- och tjänstfunktionalitet

Med tjänster som kräver inloggning eller sökning kan kakor användas för att säkerställa att tjänsten presenterar rätt data för rätt mottagare.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter försvarbart så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in. Detta innebär bland annat att personuppgifter som vi behandlar med underlag i ditt samtycke raderas om du ber om det och vi inte behöver dessa personuppgifter av andra avtalsmässiga skäl.

Våra leverantörer

Eneas Services använder sig av externa tjänsteleverantörer som kan behandla personuppgifter å våra vägnar. Behandlingen sker då i enlighet med våra instruktioner och ingått databehandlingsavtal.

Journey Group behandlar Eneas Services data och är vår totalleverantör för utveckling, drift och underhåll av våra webbsidor. De använder sig av underleverantören Amazon för drift av webbplatsen.

Uppgifter som samlas in i samband med drift av webbplatsen lagras på egna servrar, som drivs av leverantören. Det är bara Eneas Services som har tillgång till de insamlade uppgifterna.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt till krav på insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig och kan kräva ändring eller radering av personuppgifter som vi behandlar, förutsatt att vi inte behöver dina personuppgifter av avtalsmässiga skäl.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke vill vi göra dig uppmärksam på att du när som helst kan ta tillbaka detta samtycke.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill ändra alternativt radera dessa kan du kontakta kundservice@eneasservices.se

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig tillämpa dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig och inte någon som utger sig för att vara du.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det vi har beskrivit eller på annat sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen kan du vända dig till Datainspektionen. Du hittar mer information om hur du kan kontakta Datainspektionen på myndighetens webbplats.

Ändringar

Vi uppdaterar regelbundet integritetspolicyn för att spegla eventuella ändringar på webbplatsen, om vår webbplatspolicy eller om ändringar i regelverket erfordrar detta. Vid större ändringar ger vi särskild information i de tjänster som berörs av aktuella ändringar.

Säkrar energi till ditt företag