Välj avtal

Elavtal VENI Metering

VENI Metering vill för sina slutkunder i näringsfastigheterer, erbjuda två olika elprodukter.

  • VENI Metering Spot – består av inköpspris på NordPool (lokalt prisområde), kostnad för elcertifikat samt vårt påslag (4 öre/kWh).
  • Lönsamt för mindre till mellanstora kunder. Ingen bindningstid.
  • VENI Metering Spot Storkund – består av inköpspris på NordPool (lokalt prisområde), kostnad för elcertifikat, vårt påslag (2,2 öre/kWh) samt ett fast månadspris på 99,- kr.
  • Lönsamt för kunder med stor förbrukning. Bindningstid 1 år.

För Sigtunhem och Rikshem:

Alla hyresgäster erbjuds att vara del av ett gemensamt storkundsavtal tillsammans med övriga hyresgäster i fastigheten. Avtalet omfattar ett rörligt pris och följer dagspriset på den nordiska elbörsen (elspotpriset) med ett lågt påslag.

Ursprungsgaranti på el

Om man önskar en grönare elleverans kan Ursprungsgaranti väljas som tillval.

  • Ursprungsgaranti på el – våra produkter kan fås med Ursprungsgaranti på ström. VENI Metering har valt en energimix på 50% vatten, 25% vind och 25% sol. Påslag 0,99 öre/kWh.

Samköp

Alla hyresgäster som får sin nätfaktura från Eneas har möjlighet att teckna ett samköpsavtal helt kostnadsfritt för att skaffa sig en förutsägbarhet och låga priser över tid med löpande elleveranser. (Eneas är den största aktören på inköp av el i Norden och handlar 7,3 TWh för sina 30 000 företagskunder). Kontakta vårt systerbolag Eneas Services och (Kyrre-Lind Isaksen) på epost kyrre.lind-isaksen@eneas.no eller på mobil +47 96 46 75 54.

Elavtal med externa elleverantörer

VENI Metering öppnar upp för att alla kunder ska kunna välja sin egen elleveratör, men vi kan tyvärr inte garantera att leverantören önskar att ingå elhandelsavtal eftersom rutinerna kring elleverans vid IMD skiljer sig något från standardhantering.

I dagsläget har följande elleverantörer leverans inom VENI Metering IMD och kan kontaktas för ett eventuellt erbjudande:

Säkrar energi till ditt företag