Energianskaffning

Inköp av elektrisk kraft 

Eneas är specialister på förhandling av elektrisk energi och erbjuder två olika tjänster avseende elanskaffning. Vårt nordiska expertteam ordnar konkurrenskraftiga priser genom kontinuerlig övervakning av marknadspriserna på kort och lång sikt samt ser till att det handlas vid rätt tidpunkt. Det gemensamma för tjänsterna är att det skyddar våra kunder i Norge, Sverige och Finland från marknads-volatilitet och plötsliga prisökningar.

Med snart 25 års erfarenhet på elmarknaden handlar Eneas nu mer än 7 miljarder kWh per år till över 30 000 företagskunder i Norden. Eneas har, som en del av VENI Energy Group, etablerat sig som den ledande leverantören av energitjänster i Norge, Sverige och Finland.

Som kund får du tillgång till ett nordiskt expertteam med bred och tung marknadskompetens. Teamet gör grundliga marknadsvärderingar och utvärderar fortlöpande när kundvolymerna bör köpas in och prissäkras och detta direkt på grossistmarknaden.

 

 

“VENI Energy Group är den ledande leverantören av energianskaffningstjänster i Sverige, Norge och Finland.”

Samköp av el

Samköp av el är en tjänst för inköp av el där kunderna för en period framöver i tid är garanterade priser under ett definierat pristak. Pristaket fastställs efter prissäkringar av framtida leveranser genom olika prissäkrings-kontrakt, både med fast och flytande prisreferens, utöver den löpande förvaltningen under leveransperioden. En del av säkringarna görs efter att Eneas har genomfört aktioner för handel direkt med de stora aktörerna på grossistmarknaden. Uppgifter som att ta ansvar för den fysiska leveransen och faktureringstjänster blir också inköpta genom konkurrensprocesser på marknaden.

Samköpstjänsten är uppbyggd runt handel för en stor samlad volym från många kunder som ger tillgång direkt på grossistmarknaden och till tjänster som enskilda kunder normalt sett inte har tillgång till.

Anbudsrundor genomförs när Eneas expertteam anser att priserna är attraktiva. Prissäkringarna struktureras på ett sätt som gör att kunderna garanteras ett pris lägre än fastställt pristak under en definierad tidsperiod (normalt sett 3 till 15 månader framåt i tiden). Samtidigt kan kunderna få lägre priser om priserna på den underliggande marknaden faller.

Detta ger fördelen av ett fast pris (du vet om det högsta priset, vilket underlättar vid budgetering) och fördelen av en produkt som är baserad på spotmarknaden (lägre priser om den underliggande marknaden faller). Det bästa ur två världar!

Val av leverantör för fysisk leverans och faktureringstjänster är återkommande genom konkurrensprocesser var 12-24 månad.

Eneas köper in el på det här sättet för ca 15 000 företag i Norge samt Sverige och erbjuder nu även samma tjänst i Finland genom VENI Energia.

Genom Samköps-tjänsten har Eneas kunder inköp av el som ger:

  • Trygghet och överskådliga elpriser 3-4 kvartal framåt tack vare en pristaksgaranti, vilket underlättar budgetplanering. Oförutsedda prisstegringar under kalla vintrar resulterar därmed inte i extra kostnader.
  • ”Rätt pris för rätt period” – Förvaltat pris med högre säkringsgrad på vintern och lägre förvaltat pris med mindre säkringsgrad under sommaren normalt sett.
  • Sänkta priser åt våra kunder när marknadens elpriser sjunker – då minskar även våra kunders kostnader. Avtalen möjliggör handelsberedskap för kunderna i förhållande till hur marknaden utvecklas över tid.
  • Konkurrenskraftiga villkor tack vare att Eneas kunder utgör en stor samlad volym. Leverans och fakturering av el utförs genom en fysisk leverantör, samtidigt som prissäkring genomförs efter konkurrens mellan de stora aktörerna på grossistmarknaden.
  • El med dokumenterade förnybara källor.
  • En professionell hantering av ditt företags elinköp, så att du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet.

Elanskaffning genom strukturerade anbudsprocesser (Tendering & Hedging)

Tendering & Hedging är en strukturerad anbudsprocess där ett stort antal leverantörer bjuds in för att offerera på leveransen till enskilda kunder. Leverantören som har de lägsta påslagen vinner din volym för den avtalade tidsperioden.

Eneas expertteam kommer efter detta administrera ditt samarbete med leverantören och utföra beställningar för att fastställa framtida priser utefter att de korta- och långsiktiga marknadspriserna när de anses som attraktiva. Du uppnår lägre elkostnader genom att elleverantörerna konkurrerar om priset via anbud och att elen anskaffas vid rätt tidpunkt.

Våra experter tar sig an anbuden på uppdrag av er. Elpriserna är alltid konkurrensutsatta och riskerna som är förknippade med elanskaffningen är alltid under kontroll. Man vet alltid om sina priser när man kommer in i ett nytt år, vilket gör det lätt att budgetera.  VENI Energy Group administrerar elförsörjning på det här sättet till ca 15 000 företag i Finland och Sverige. Tjänsten introduceras i Norge under 2020.

För att diskutera på vilket sätt Eneas kan hjälpa dig med att uppnå konkurrenskraftig och effektiv elanskaffning, kontakta oss.

Säkrar energi till ditt företag