Energianskaffning

Inköp av elektrisk kraft för portföljförvaltning efter anbudsprocesser, med riskhantering i fokus

VENI Energy Group är den ledande tjänsteleverantören för elanskaffning av el till företag i Norden. Med närmare 30 års erfarenhet har vi över 48 000 kunder i Finland, Sverige och Norge och förvaltar en total förbrukning på över 11 miljarder kWh per år. VENI’s nordiska team av experter förvaltar denna volym och genomför kvalificerade beslut baserade på expertis från grossistmarknaden och med bred insikt om riskerna och möjligheterna på den Nordiska elmarknaden. För våra olika tjänster analyserar teamet kontinuerligt marknaden för att utvärdera när man skall säkra och hur man skall genomföra inköp av el. I samtliga tjänster beaktas kundportföljernas miljöavtryck genom att VENI genomför inköp av el med förnybara och koldioxidfria ursprung.

VENI’s tjänster minskar risker genom att säkra långsiktigt konkurrenskraftiga villkor för våra kunder. Tack vare bevakning av marknaden, både kort- och långsiktigt, kan inköp och säkringar göras vid rätt tid för att skydda våra kunder från marknadens volatilitet och snabba prisökningar.

 

”VENI Energy Group är den ledande tjänsteleverantören för inköp av el till företag i Norden”

 

Portföljförvaltning

Sedan 2006 har VENI erbjudit sin Portföljförvaltningstjänst, där en viktig drivkraft är skalfördel. Över tid har detta bevisat att risken minskar för våra kunder i händelse av plötsliga prisfluktuationer och samtidigt ger kunderna en stabil och låg elkostnad. Genom att använda olika typer av säkringskontrakt är portföljen positionerad för att dra fördelar av lägre priser kortsiktigt. Vårt mål är att säkra förutsägbara och konkurrenskraftiga elpriser med möjlighet till ett lägre pris om marknadspriset faller. Under perioder när marknadsförhållandena är gynnsamma, kan VENI välja att säkra den förväntade volymen för nästkommande ett till tre kvartal till fullo och garantera våra kunder ett fastställt pristak för perioden.

Fördelarna med Portföljförvaltnings modellen:

 • Professionell förvaltning av företags elinköp som ger kunderna möjlighet att fokusera på sin organisation och kärnverksamhet.
 • Via optimering av säkringsnivåer genom de olika säsongerna är våra kunder skyddade mot pristoppar, i synnerhet under vintermånaderna, samtidigt som de drar nytta av lågprisperioder, till exempel under sommaren.
 • Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor tack vare den stora samlade volymen av VENI’s kunder. Leverans och fakturering av el genomförs av fysiska leverantörer, medan prissäkringar följer konkurrensen mellan de stora aktörerna på grossistmarknaden.
 • För att minska våra kunders kostnader försöker vi aktivt dra nytta av perioder när marknadspriset faller genom att ta säkringspositioner för kommande års leverans.
 • Våra kunder erhåller årlig dokumentation över våra affärer med ursprungsgarantier som bevis på minskat klimatavtryck genom att vara kund hos VENI.
 • Kunder kan följa verkliga och förväntade priser samt konsumtion via vår VENI kundportal.

Customized Sourcing

Customized Sourcing är en tjänst baserad på Portföljförvaltningens modell, men med skräddarsydda och kundspecifika säkringsstrategier för att tillgodose behoven hos större elförbrukare. Tjänsten är tillgänglig för kunder med en årlig förbrukning på 8 GWh eller mer. Nyckeln för denna service är att identifiera kundernas risker relaterade till prisrörelser på elmarknaden och bygga säkringsstrategier för att optimera kundens portfölj. Eftersom detta är en skräddarsydd lösning är våra kunder välkomna att vara delaktiga i beslut kring hantering och anpassning till riskerna på den Nordiska elmarknaden. Genom Customized Sourcing får kunden tillgång till alla relevanta marknader och produkter i säkringssyfte.

Fördelar med Customized Sourcing:

 • Elinköp specifik för kundens behov och riskprofil
 • En dedikerad Senior portföljförvaltare
 • Löpande uppföljning på marknadsanalyser, strategier och säkringsmöjligheter
 • Regelbundna portföljmöten med översyn av risker, mandat och säkringsplan
 • En månatlig portföljrapport
 • Kunder kan observera verkliga och förväntade priser samt konsumtion via vår VENI kundportal.
 • Customized Sourcing kunder kan påverka sitt klimatavtryck genom att definiera riktlinjerna för handel med ursprungsgarantier relaterade till sin elförbrukning

Tendering & Hedging

Vår Tendering & Hedging tjänst är en skräddarsydd tjänst där VENI konkurrensutsätter kundernas förbrukning mellan de olika leverantörerna på marknaden. Beroende på överenskommen strategi tar VENI ensamma eller i samråd med kunden beslut om när och hur mycket av kundens volym som skall prissäkras. Elleverantörerna lägger bud på marginalen de behöver för att leverera och hantera varje kunds förbrukning. VENI kommer att acceptera det mest attraktiva erbjudandet baserat på marginal samt villkor och vårt expertteam kommer att hantera elinköpen genom att lägga order för att fastställa framtida priser när de kort- och långsiktiga marknaderna anses attraktiva.

Målet med Tendering & Hedging är att minska riskerna och säkra förutsägbara och låga elpriser för våra kunder.

Är ni en offentlig kund? Tendering & Hedging tjänsten möter alla krav på offentlig upphandling och är särskilt lämpande för offentliga kunder.

Fördelar med Tendering & Hedging:

 • Offentlig upphandling är tillgänglig i tjänsten
 • Nivå på marginal och villkor är konkurrensutsatta och den bästa offerten väljs
 • Aktiv förvaltning baserad på marknadens signaler och VENI’s expertis
 • En dedikerad portföljförvaltare till er tjänst
 • Priset kan säkras före leveransperioden baserat på kundens preferenser
 • Enklare för kunder att budgetera elkostnader
 • Kunderna kan påverka sitt klimatavtryck genom att definiera riktlinjerna för handel med ursprungsgarantier relaterade till sin elförbrukning
 • Kunderna kan följa verkliga och förväntade priser samt konsumtion via vår VENI kundportal.

Säkrar energi till ditt företag