Om Eneas

Eneas är en del av VENI Energy Group
och vi säkrar energi åt mer än 48 000 företag i hela Norden

VENI Energy Group är en ledande aktör inom samköp och energitjänster

Norge var först ute med liberalisering av kraftmarknaden i Skandinavien. Under 1995 startade Thomas Hakavik Norsk Energirevision i Drammen. Bakgrunden för etableringen var kunskap om att ett antal företag med stor energiförbrukning hade ingått ogynnsamma avtal med energileverantörer som dessutom blev felaktigt fakturerade på grund av ett nytt komplext regelverk. Företaget utvecklade tjänsten Energirevision och behovet för fakturakontrolls-tjänsten växte snabbt på den liberaliserade kraftmarknaden. Energirevisionstjänsten har hittills gett återbetalningar på flera hundra miljoner för sina företagskunder i Norge, Sverige och Finland.

1996 var starten för tjänsten individuell mätning & debitering av kommersiella byggnader. Konceptet baserades på en förenkling av administration och tillrättaläggning för en energieffektiv drift av fastigheter med flera hyresgäster, utan en merkostnad för fastighetsägare eller hyresgäster. Tjänsten är idag marknadsledande i Norge och vi har kontrollen över energianläggningar i över 200 kommersiella fastigheter i Norden.

1999 etablerades bolaget i Göteborg och utvidgade tjänsterna i Sverige.

2007 startade koncernen sin egen kraftförvaltningstjänst med namnet Samköp, som tog sig an uppgiften att skaffa bästa möjliga villkor på elleveranserna till företagskunder i SMB-marknaden.
Vi är idag en ledande aktör i Norden som förvaltar mer än 7 TWh (miljarder kWh) per år.

Sommaren 2016 blev Norvestor den största aktieägaren i VENI Energy Group. Norvestor är en private equity fond med sitt huvudkontor i Oslo.

Under 2016/2017 genomförde VENI Energy Group ett uppköp av Enegia Market Services OY i Finland och Enegia Sweden AB i Sverige (“Enegia Market Services”), samt Yrittäjäin Sähkönhankinta i Finland. I januari 2018 bytte vi namn på Enegia Market Services till VENI Energia som en del av namnändringen i koncernen VENI Energy Group.

VENI Energia förvärvade Greene Finland Oy i augusti 2021.

VENI Energy Group levererar i dag energitjänster till mer än 48.000 företagskunder i Norden och hanterar inköp på ungefär 10 TWh per år.

Följande bolag ingår i koncernen:

VENI Energy Topco AS

Org. nr. 929 255 097

VENI Energy Group AS

Org. nr. 916 321 058

Eneas Services AS

Org. nr. 898 652 602

Nordel Energi AB

Org. nr. 556755-7284

VENI Metering AS

Org. nr. 980 405 540

Eneas Services AB

Org. nr. 556899-4015

Neras Direkte AS

Org. nr. 986 330 682

VENI Metering AB

Org. nr. 556563-9308

Nordel Energi AS

Org. nr. 827 561 592

VENI Energia OY

Org. nr. 2840712-8

Säkrar energi till ditt företag