Energirevision

Genomgång av energifakturor 3 år tillbaka

No cure no pay: Kostnadsfritt såvida Eneas inte hittar några fel
Vi delar på det återbetalade beloppet om Eneas hittar fel
Mer än 80 000 revisioner har genomförts i Norge, Sverige och Finland.
Etablerades 1995.

VARFÖR?

 • Fakturagenomgång för att identifiera fel på bland annat skatter och avgifter.
 • Myndigheterna ändrar ofta regelverket.
 • Många elbolag anpassar sig inte efter de nya reglerna och fakturerar därför på felaktigt grundlag.
 • Flera uppgifter är man själv skyldig att informera om, något som kräver kunskap runt riktlinjer och föreskrifter.
 • Innanför många segmenter har andelen energirevisioner med fel varit ca 20 procent sedan Eneas etablerades 1995
 • Tjänsten är helt kostnadsfri såvida Eneas inte hittar några fel.

 

 

”Mer än 80 000 revisioner har genomförts i Norge, Sverige och Finland”

 

 

HUR?

 • Eneas får fullmakt i syfte att inhämta relevanta uppgifter från era leverantörer. Alternativt kan du som kund skicka uppgifterna till oss.
 • Våra experter går igenom fakturorna och underlaget för att hitta möjliga fel.
 • Eneas hanterar återbetalningen från leverantören och följer upp ärendet.
 • Eneas fakturerar sitt arvode efter att kunden har fått sina pengar.
 • Eneas gör hela jobbet och ordnar med nödvändig dokumentation.
 • Som ombud kan Eneas även hantera ansökningar löpande.

DU FÅR

 • Tryggheten om att du faktureras på korrekt grundlag.
 • Återbetalning om du har betalat för mycket – upp till 3 år bakåt i tid.

Säkrar energi till ditt företag