Frågor och svar (kund)

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Din mätare är kopplad mot anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören.

Elcertifikat gynnar elproduktionen från förnybara energikällor. Vanligt är att elcertifikatavgiften är inräknad i elpriset, men VENI Energi Energy AB delar upp elcertifikat från elpriset för tydlighetens skull.

Alla som förbrukar el ska betala skatt.

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på rätt abonnemang. Har du flera abonnemang är det inte möjligt att använda samma OCR på de olika inbetalningarna.

Du får en faktura från din elleverantör för själva elen och en faktura från VENI Energi för nätdelen, som omfattar kostnaderna för elöverföring.

Fakturan skickas ut tre veckor efter respektive fakturaperiod om inte något annat har avtalats.

VENI Energi skickar ut fakturorna en gång i månaden om inte något annat har avtalats.

Kontakta oss direkt när du vet att du inte kommer att kunna betala i tid. Du kan fråga om förlängning av förfallodatum eller att dela upp fakturan. Om du inte kontaktar oss innan förfallodatum utgår förseningsavgift.

Diverse belopp som står angivet på fakturan kan vara fakturaavgift, förseningsränta, förseningsavgift, avstängnings- eller återöppningsavgift. A conto står också under diversebelopp.

 

Om du önskar en kopia av en faktura eller få en ny inbetalningsblankett utgår en avgift på 50 kr. Beloppet påförs nästa faktura.

 

Om du inte betalar din faktura i tid, till exempel om du får betalningsanstånd, utgår en förseningsränta som från och med 2014-01-01 uppgår till 8,0 % per år. Storleken på förseningsräntan är kopplad mot referensräntan och fastställs varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken.

Om du inte betalar en faktura i tid utgår en förseningsavgift på 60 kr.

Vid avstängning och återöppning av anläggning som blivit avstängd på grund av utebliven betalning, tillkommer avstängnings- och återöppningsavgift.

Förseningsavgiften avser en tidigare försent inbetald faktura.

Din inbetalning var inte registrerad den dag som vi skrev ut betalningspåminnelsen. För att själv kunna se om vi har registrerat din inbetalning kan du logga in på VENI Energi webb-portal med ditt kundnummer och PIN-kod som du hittar på din faktura. Välj ”faktura” i menyn till vänster, där får du fram en lista över fakturorna. Tryck på ”+” till höger för den faktura som du fått påminnelse på men som du anser har betalats. När fakturan registreras som betald hos oss visas också information om vilken datum som betalningen mottogs. Ser du då att vi har mottagit betalning kan du makulera påminnelsen.

Nej, det behöver du inte.

VENI Energi avläser förbrukning automatiskt timmer för timme. Om du idag faktureras för verklig förbrukning är a conto-fakturering inte möjlig.

”Överfört belopp” kan vara

  • Kreditering av tidigare betalda fakturor
  • Utbetalda fakturor
  • Belopp på +/- 50 kr
  • Om man blivit fakturerad för mycket eller för lite

Såvida inte din hyresvärd har tecknat ett kollektivavtal för hela fastigheten kan du själv välja en extern kraftleverantör. Uppge din mätpunkts-ID, kundnamn, adress och organisations- eller personnummer.

VENI Energi ger dig möjlighet att betala fakturorna med autogiro. Det går att ordna via din internetbank. Var god kontakta banken om du behöver mer information. I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda e-faktura.

Efter varje avräkning beräknar VENI Energi ett nytt a conto för nästkommande 4-månadersperiod. Den förra perioden dras ifrån i sin helhet på linjen ”Tillbaks från a conto”. Det vill säga (betyder) att du som kund har fått det tidigare a contot nollställd och att det är den sist beräknade som gäller för den kommande 4-månadersperioden.

Årsförbrukningen hittar du genom att logga in på VENI Energi webb-portal och logga in dig med kundnummer och den PIN-kod som står angivet på fakturan. Gå in på ”min leverans” där du hittar förväntad årsförbrukning eller välj själv om du vill se din exakta förbrukning uppdelat på timvärden eller önskad tidsperiod.

Säkrar energi till ditt företag